Is data ” gold ” of ” oil ”

blogartikel van Astena's Managing Director, WIm Vandesompele

In onze business zijn we dagelijks bezig met data. Beheersystemen zoals CRM en ERP-software bevatten een schat aan informatie. Deze zogenaamde ‘big data’ geeft bedrijven meer controle over hun activiteiten, werking en processen. ‘Data is the new gold’, wordt daarom vaak gezegd, en dat is helemaal niet gelogen. Alle data en gegevens, waarop ERP-systemen gebaseerd zijn, zijn goud waard om inzicht te krijgen in de organisatie en zo de bedrijfsresultaten te verbeteren.

Onlangs had ik een boeiend gesprek met een aantal mensen van de Cronos-groep die bezig zijn met artificial intelligence. Zij hebben een andere, uitgebreidere visie op data. ‘Data is the new oil’, beweren zij, omdat er een duidelijke analogie is tussen data en ‘het zwarte goud’. Net zoals olie ooit aan de basis lag van de industriële ontwikkeling, is data vandaag de ‘driver’ van de bloeiende informatie-economie:

  • Data is overal, zelfs waar je ze niet verwacht of waar ze niet meteen zichtbaar is.
  • Net zoals olie veel mogelijkheden bood/biedt voor de industrie, heeft data veel potentieel op vlak van ‘predictive analytics’. Aan de hand van data kunnen bedrijven bepaalde zaken ‘voorspellen’ voor de toekomst en hun activiteiten bijsturen en aanpassen.
  • Data is echter zwaar vervuild (de vergelijking met olie ligt voor de hand…) en moet dus ‘opgekuist’ en geordend/gestructureerd worden voor ze kan gebruikt worden in de organisatie.
  • Dankzij data kunnen bedrijven winstgevender en efficiënter worden (bv. inzichten uit een ERP-systeem) en ontstaan er zelfs nieuwe bedrijven die volledig gebaseerd zijn op big data (bv. Uber, Airbnb, Ali Baba…)

Als we deze gelijkenissen in beschouwing nemen, kunnen we inderdaad stellen dat data de nieuwe ‘olie’ is voor de toekomst. Voor mij is het beide - gold én oil - omdat ik het twee interessante visies vind. In elk geval is data vandaag belangrijk voor elk bedrijf dat vooruit wil.

Organisatie kunnen niet anders meer dan mee te gaan in de digitale revolutie. Wij met Astena ondersteunen hen daarbij. Geef een seintje als u graag wilt praten over hoe data en ERP uw bedrijf kunnen helpen om efficiënter te worden.

Tot een volgende keer,

Wim