Vlottere administratie en voortaan meer zicht op de projecten